Predaj recyklátov

Predávame recykláty rôznej frakcie a druhu.

Ponuka recyklátov

Produkty recyklácie

 

 

Aký materiál vznikne recykláciou?

 • stavebný materiál cenovo výhodnejší ako z prírodných zdrojov (lomový kameň, štrk a pod.)
 • recyklované kamenivo vhodné na opätovné použitie namiesto prírodnej suroviny, za predpokladu dodržania všetkých legislatívnych, technických a technologických predpisov a noriem
 • štandardne vyrábané frakcie (zrnitosti) recyklovaného kameniva sú 0 – 8 mm, 0 – 22 mm, 0 – 63 mm, 0 – 125 mm a 32 – 63 mm

Na čo sa dá recyklát využiť?

 • ako podkladová vrstva pod cesty, parkoviská a chodníky
 • ako zásypový materiál napr. medzi základové pásy stavieb
 • ako obsypový materiál v inžinierskom staviteľstve 
 • ako náhrada prírodného kameniva pri výrobe čerstvých betónových zmesí

Aké výhody má použitie recyklovaných materiálov?

 • šetríte životné prostredie 
 • neplatíte vysoké poplatky za uloženie odpadu na skládke 
 • nemusíte prepravovať vaše odpady, ktoré vieme zhodnocovať priamo v mieste ich vzniku 
 • v rámci jednej cesty viete doviesť odpad a odviesť zrecyklovaný materiál 
 • spĺňate najnovšie požiadavky platnej legislatívy o odpadoch, zákon č. 79/2015 Z. z.