Odvoz odpadu

Plánujete v blízkej dobe prestavbu bytu, domu či pozemku? Čaká vás rekonštrukcia či komplexná prestavba? So všetkými spomenutými úkonmi sa spája jedna otázka – čo so vzniknutým odpadom? Ako a kam ho uskladniť?

Odvoz odpadu priamo od klienta

Teracom s.r.o.  zabezpečuje odvoz a likvidáciu stavebného odpadu z novostavieb, rekonštrukcií, demolácií stavieb či už pre organizácie, stavebné firmy, alebo súkromné osoby. Odvážame všetky druhy ostatných odpadov. Zabezpečujeme kontajnerovú dopravu, sklápacie vozidlá s nosnosťou od 5 ton do 26 ton.

Pristavíme kontajer

Poplatok za službu pokrýva náklady na pristavenie a odvoz jedného kontajnera vybranej veľkosti, manipuláciu s ním, prenájom kontajnera na vopred dohodnutý čas.

Odvezieme kontajer

Odvoz a likvidácia odpadu vlastnými kontajnermi o rôznych veľkostných kapacitách. Suť, odpad zo stavieb, starý nábytok, haluzoviny, zeminy atď.

Preprava sklápačmi

V našej ponuke nákladnej autodopravy nesmie chýbať aj kategória venujúca sa hlavne preprava sypkých materiálov osemkolami a sklápacími návesmi.

Vykopeme a naložíme

Zabezpečujeme odvoz zeminy, výkop stavebnej jamy, základové škáry, prípravné práce, hlavné a dokončovacie práce.

Búracie práce

Okrem odvozu a likvidácie odpadov disponujeme aj technikou na kompletnú realizáciu búracích prác či už menších rodinných domov alebo veľkých priemyselných budov s výškou objektov až do 20m.

Široký vozový park

Ako doplnkové služby vykonávame dovoz aj odvoz sypkých materiálov ako je napr. štrk, piesok, zemina, suchý betón a podobne. Taktiež sme pripravení poskytnúť pomoc pri zabezpečení nakládky kontajnerov nakladačom a v prípade potreby vieme pomôcť aj s ručnou nakládkou. Disponujeme kolesovými nakladačmi, pásovými rýpadlami, kolesovými rýpadlami, traktorbágrami a šmykom riadenými nakladačmi rôznych veľkostí.

Zákazníkom ďalej ponúkame prenájom veľkokapacitných vaňových kontajnerov v objeme 5m3, 7m3, 9m3 – 10m3 .

recyklacne stredisko martindsc 5490