Búracie práce

Referencie hovoria za nás.

Búracie a demolačné práce

Zabezpečíme pre Vás kompletnú demolačnú a búraciu činnosť. Súčasťou nášho vozového parku sú moderné búracie a demolačné stroje, ktoré si hravo poradia s menšími i väčšími stavbami vrátane továrenských hál.

Poskytujeme kompletné služby a servis pri:

  • demolácii s vlastnou technikou a hydraulickým drvením odpadu,
  • demontáži budov s recykláciou odpadu na mieste likvidácie budov a stavieb,
  • demontáži skladov s rekultiváciou stavebných plôch po demolácii, demontáži a búracích prácach,
  • demontáži priemyselných stavieb,
  • búraní budov, domov, demolácii stavieb,
  • likvidácii odpadu po búracích a demolačných prácach.